Harlinger Watersportvereniging

sym-2

De Harlinger Watersportvereniging (HWSV) bestaat 90 jaar in 2022 en organiseert t.g.v. dit jubileum het Symposium Duurzaam Varen. Het symposium is op vrijdag 16 september vanaf 13.00 uur in de Maritieme Academie, Almenumerweg 1 te Harlingen.

In deze tijd waarin de zorg voor het klimaat en milieu van levensbelang is, zijn er ook in de watersport allerlei ontwikkelingen om recreëren op het water nu en in de toekomst duurzaam te maken. Hoe lozen we het vuilwater en welke antifouling smeren we op de boot? Wat doe je met plastic afval? Wat gebeurt er met al die weesboten, die onze sloten en kanalen verstoppen? En is emissieloos varen in de watersport iets voor de verre toekomst of varen we al over enkele jaren allemaal elektrisch of op waterstof? Wat is de stand van zaken voor wat betreft de technische ontwikkelingen op dit gebied? Welke obstakels zijn er nog? Hoe staat het met de regelgeving? En zijn we er als watersporter klaar voor? In dit symposium proberen we een antwoord te vinden op deze vragen.

Voor wie?

Het symposium is toegankelijk voor iedereen met interesse in watersport en varen. De toegang is gratis.

Aanmelden

Aanmelden kan via het formulier op deze pagina. Doe dit uiterlijk op 9 september 2022.

Programma

13.00 uur:  Ontvangst inde Maritieme Academie

13.30 uur:  Opening: 90 jaar HWSV 

13.45 uur:  Introductie Duurzaam Varen door Florian Dirkse, tevens dagvoorzitter.

14.00 uur:  Workshop ronde 1 – keuze uit 6

15.00 uur:  Pauze

15.15 uur:  Workshop ronde 2 – keuze uit 6

16.15 uur:  Discussie met sprekers en zaal.

16.45 uur : Feestelijke jubileumborrel

18.00 uur : Sluiting

Florian Dirkse, dagvoorzitter

Inleider en dagvoorzitter Florian Dirkse kreeg in 2004 de kans om de Atlantische oceaan over te steken. Na 5 jaar lang sparen vertrok hij voor een 2 jarige wereldreis met goede vriend Arjen. De hele reis is gedocumenteerd in een boek en een prime time TV serie voor de AVRO, Zee Zout en Zeilen. Ook is hij bekend van zijn rol als Kapitein Iglo in reclame voor Iglo-vissticks. Met zijn bedrijf Zeildromen organiseert hij zeilreizen, geeft lezingen, is dagvoorzitter en geeft trainingen op het gebied van duurzaamheid en het waarmaken van dromen.

Workshops

Ocean Clean Up door Florian Dirkse

Als co-founder van Ocean Clean Up vertelt Florian Dirkse over de strijd tegen de plastic soep. Florian: ‘’Tijdens mijn zeilreis rond de wereld kwamen wij zoveel plastic tegen in de oceanen. Bijna elke keer dat de kleine vishaak opgehaald werd zat er wel iets van plastic aan. We hebben zelfs plastic in de magen van vissen gevonden. Na mijn reis kon ik de belangrijke rol en de vervuiling van onze oceanen niet loslaten. Ik startte daarom samen met Boyan Slat als co-captain het project The Ocean Cleanup.”

Waterstof een wondermiddel? door Pieter Zandhuis

In de media lijkt het vaak alsof waterstof dé oplossing is voor de energietransitie. Wat is waterstof eigenlijk? Welk mogelijkheden zijn er om waterstof(gas) als brandstof te gebruiken. Welke praktische problemen zijn er, bijvoorbeeld met bunkeren en opslag van waterstofgas? Wanneer is varen op waterstof echt duurzaam? Pieter Zandhuis verkent de huidige stand van zaken van het varen op waterstof en vertelt over de ervaringen die ze er op de Maritiem Academie mee hebben. Voor de gemiddelde watersporter is varen op waterstofgas waarschijnlijk geen realistische optie, maar er zijn experimenten die mogelijk wel interessant zijn voor de watersport, zoals varen op methanol of natriumboorhydride.

Pieter Zandhuis is projectleider van het waterstof-proefproject van de Maritieme Academie Harlingen. Hij is opgeleid als maritiem officier op de Hogere Zeevaartschool Willem Barentsz en is stuurman geweest op de Holland Amerika Lijn.

Elektrisch en fossielvrij varen door Ale Bok en Gert Colenbrander

Wanneer je fossielvrij wil varen, ben je op zoek naar betrouwbare informatie over wat er komt kijken bij de overstap naar duurzaam elektrisch of varen op een niet-fossiele brandstof. Ale Bok en Gert Colenbrander van de Stifting foar Elektrysk en Fossylfrij Farren yn Fryslâng geven in deze workshop een overzicht van de stand van zaken op het gebied van elektrisch varen en varen op niet-fossiele brandstoffen en geven antwoord op vragen als bij welk motortype, horen welke batterijen, hoeveel pk’s, hoeveel kilowatts en welke schroefkeuze is de juiste? SEFFF heeft een rekenmodule ontwikkeld waarmee je kunt uitrekenen wat voor aandrijving en accupakket geschikt is voor je boot, en hoe je de schroefkeuze kan optimaliseren. In de workshop geven ze een toelichting op deze module.

Ale Bok en Gert Colenbrander zijn actief bij de Stifting foar Elektrysk en Fossylfrij Farren yn Fryslân (SEFFF). Dit is een onafhankelijke stichting die zich al sinds 2008 ten doel gesteld heeft om fossielvrij varen in Fryslân te stimuleren. De stichting heeft als speerpunten: promotie, voorlichting, kennisontwikkeling, onderwijs en ontwikkeling van fossielvrije vaarroutes.

Schoon water door Waterrecreatie Nederland 

Deze workshop behandelt het onderwerp toiletwaterlozingen vanaf pleziervaartuigen. We bespreken wat is toegestaan, hoe een watersporter kan voldoen aan wet -en regelgeving, en hoe dit in de praktijk werkt. Er zijn verschillende alternatieven op de markt voor het gebruik van het pomptoilet aan boord. We bespreken welke van deze alternatieven het meest geschikt zijn voor de verschillende typen pleziervaartuigen.

Antifouling door Waterrecreatie Nederland

Antifouling is de verzamelnaam voor alles wat men doet om de onderkant van de boot aangroeivrij te houden. Het is ook de naam van de speciale verf die wordt gebruikt om aangroei van algen, wier en schelpen tegen te gaan. We bespreken tijdens deze workshop de verschillende soorten antifouling en de effecten op het milieu, en bespreken wanneer deze geschikt zijn, afhankelijk van ligplaats, vaargebied, gebruik en type van de boot.

Waterrecreatie Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie die als doel heeft de waterrecreatie in Nederland verder te verbeteren. Wij staan voor samenwerking aan een beleefbaar en bevaarbaar Nederland Waterland. Nu en in de toekomst! Leidend hierbij is de realisatie van de ambities voor de ontwikkeling en de organisatie van waterrecreatie benoemd in de Toekomstvisie Waterrecreatie. De stichting focust daarbij op de pijlers ‘landelijke routenetwerk’, oftewel het BRTN basistoervaartnet, ‘het vergroten van de veiligheid op het water’ en ‘duurzaamheid en innovatie’, met waterbeleving als overkoepelend thema.

Bootwrakken, een onderschat en groeiend probleem

door Abel Pleysier en Hans van Smoorenburg

Wat doen we met al die oude polyester boten die liggen weg te kwijnen in sloten en kanalen? Wat zijn de risico’s voor het milieu? Wat moet je als eigenaar van een boot die het opknappen niet meer waard is? Er zijn voor eigenaren onvoldoende (laagdrempelige) mogelijkheden zijn om zich te kunnen ontdoen van een dergelijke boot. Dit resulteert in zogenoemde ‘end of life vaartuigen’ of ‘weesboten’ op willekeurige locaties op en rond het water. Abel Pleysier inventariseerde in opdracht van de provincie Noord Holland deze problematiek en zocht naar oplossingen. Oplossingsrichtingen zijn  betere samenwerking van verschillende instanties op het gebied van nautisch beheer, betere registratie van boten, en financiële regelingen. Hans van Smoorenburg is een man van de praktijk en belicht de gang van zaken bij het slopen en recyclen van een polyester boot. Welke onderdelen zijn nog van waarde en kunnen gedemonteerd en wat gebeurt er met het polyester? Ook hier speelt de vraag: wie betaalt de rekening?

Abel Pleysier is een management consultant en houdt zich bezig met organisatie en ontwikkeling van watermanagement en de recreatievaart.
Hans van Smoorenburg is co-founder en uitvoerend bestuurder van de Stichting Jacht Recycling.

20190713-142250-1
Dit formulier is niet beschikbaar.

 

Harlinger Watersportvereniging

Noordergrachtswal 34

8861 SK Harlingen

 

Weer vandaag:

Gemeten  04:20
Temp17°C
WindO3 bft
LV89  

 

HWSV gaat voor een veilig sportklimaat

LID WORDEN?

Om deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging of voor een plekje in de haven?

Word lid!