Harlinger Watersportvereniging

HWSV gaat voor een veilig sportklimaat

De Harlinger Watersportvereniging (HWSV) wil ieder lid de optimale mogelijkheden bieden te genieten van de watersport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, waar men respectvol met elkaar omgaat en waar ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie niet getolereerd worden.

We willen dat iedereen binnen onze verenging met plezier de watersport kan beoefenen en veilig kan deelnemen aan de activiteiten die de verenging organiseert. Met het beleid dat HWSV via het NOC*NSF heeft opgesteld beschikken we over passende maatregelen en afspraken die helpen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of te verhelpen.

Intentieverklaring

Daarom heeft het bestuur op 31 augustus 2022 een intentieverklaring getekend om te zorgen voor een veilig klimaat binnen onze watersportvereniging door alle vormen van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken, alle betrokkenen bij de organisatie goed te informeren over het beleid, het risico op incidenten zo klein mogelijk te maken en deze, indien ze voorkomen, op adequate manier af te handelen.

Link naar intentieverklaring

Gedragsregels en omgangsregels

Voor iedere begeleider/vrijwilliger in de sport gelden de ‘Gedragsregels voor begeleiders in de sport’. Deze regels zijn opgesteld om sporters te beschermen tegen ongewenst of grensoverschrijdend gedrag van begeleider(s). Ze zijn opgesteld door het NOC*NSF en overgenomen door alle sportbonden.

Link naar gedragsregels begeleiders

Ook hebben we met elkaar omgangsregels afgesproken die gelden voor alle leden en gebruikers van onze vereniging. Deze omgangsregels zijn gedeeld met alle leden middels website en e-mail. Alle nieuwe leden/gebruikers van onze vereniging krijgen deze separaat toegestuurd.

Link naar omgangsregels binnen de vereniging


Vertrouwenscontactpersoon

Wanneer er iets gebeurt binnen onze vereniging waardoor jij het plezier en het gevoel van veiligheid kwijt bent, meld dit dan aan ons! Het bestuur staat hiervoor open, maar begrijpt ook dat dit soms lastig kan zijn. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben we een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Je melding of klacht wordt dan in vertrouwen behandeld.

De vertrouwenspersoon functioneert onafhankelijk en maakt geen deel uit van het bestuur. Ook is er sprake van “beroepsgeheim” bij de vertrouwenspersoon. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Eens per jaar maakt de vertrouwenspersoon een rapportage en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Uiteraard zonder details en geanonimiseerd. Zo kan het bestuur beter anticiperen op wat er speelt in de vereniging. Waar nodig, helpt de vertrouwenspersoon het beleid aan te scherpen. Zijn naam is Henk Deinema. Zijn contactgegevens zijn:

Vertrouwenscontactpersoon: Henk Deinema
Mail: amenied.[antispam].@icloud.com
Tel: 06-22473772

De vertrouwenspersoon functioneert onafhankelijk en maakt geen deel uit van het bestuur. Ook is er sprake van “beroepsgeheim” bij de vertrouwenspersoon. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Eens per jaar maakt de vertrouwenspersoon een rapportage en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Uiteraard zonder details en geanonimiseerd. Zo kan het bestuur beter anticiperen op wat er speelt in de vereniging. Waar nodig, helpt de vertrouwenspersoon het beleid aan te scherpen.

Verklaring omtrent gedrag

Iedereen die binnen HWSV te maken heeft met jeugdsporters moet een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) overleggen. Dit is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waarin staat dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor jouw werk met jeugdsporters. Ook de vertrouwenspersoon en bestuursleden van HWSV moeten een VOG kunnen overleggen. Elke 4 jaar vragen we van de betreffende personen opnieuw een VOG aan.

 

jzkxafqzd0z4flkibhgqlzgzunrk8ql4cg8rrkim

 

Harlinger Watersportvereniging

Noordergrachtswal 34

8861 SK Harlingen

 

Weer vandaag:

Gemeten  04:20
Temp17°C
WindO3 bft
LV89  

 

HWSV gaat voor een veilig sportklimaat

LID WORDEN?

Om deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging of voor een plekje in de haven?

Word lid!